ASZF

Vásárlási feltételek

A regisztráció során megadott adatokat a Pálfi Éva B2W Kft. bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, harmadik fél számára külön beleegyezés nélkül tovább nem adja. Az adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74077

I. Vásárlási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Pálfi Éva B2W Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a.; cégjegyzékszám: 01-09-176208 vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; adószám: 129865652-41; elérhetőségek: +36-20-388-5400) és a Pálfi Éva B2W Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

II.  A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

2.1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Vásárló) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”.

2.2.Vásárló a Honlapokon a Szolgáltató által éppen aktuálisan kínált szolgáltatás(ok) és a B2W termék(ek) (ideértve a B2W Akadémia Business Club előfizetéseit is) és kapcsolódó szolgáltatás(ok) igénybevételével (a Honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt.

III.  A szolgáltatás, termék tárgya, megrendelés

3.1.A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi a B2W Akadémia Business Club.
A termék megrendelését a www.b2w.hu/club oldalon lehet leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el, kivéve, ha az adott termék vonatkozásában a Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlapon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek és szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

3.2.A megrendelés:

Bármely termék megrendelése előzetes regisztrációhoz kötött. A megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit, vagy egyébként etikátlanul, vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit a Szolgáltatás vagy termék igénybevételéből kizárja. 

A Honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A szolgáltatáshoz vagy termékhez járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A szolgáltatások, termékek megrendelésekor a Vásárló az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szolgáltató egyeztethessen a Vásárlóval)

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

A termék megrendelését követően a Vásárló e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál a termék megvásárlására csak bankkártyás fizetésre van lehetőség. Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a teljesítés megkezdéséig bármikor módosíthatja.

IV. Előfizetés

4.1. A B2W Akadémia Business Club előfizetés addig tart, amíg meg nem szüntetik. A szolgáltatás használatához kompatibilis eszközzel kell rendelkezni, valamint egy vagy több fizetési módot kell megadni a számunkra. „Fizetési mód” lehet bármilyen aktuálisan létező, érvényes és elfogadott fizetési mód, amely időről időre aktualizálható, és amely tartalmazhatja a harmadik félnél regisztrált fiókon keresztül történő kifizetést. Amennyiben az előfizetés lemondása nem történik meg a számlázási nap előtt, azzal felhatalmazást kapunk arra, hogy a következő számlázási időszakhoz tartozó előfizetési díjat felszámítsuk a kiválasztott fizetési módon („Az előfizetés lemondása” részt lásd lentebb).

V. Számlázás és az előfizetés lemondása

5.1. Számlázási időszak. A szolgáltatás előfizetési díjának felszámítása a választott fizetési módon történik a fizetési napon. A számlázási időszak hossza a szolgáltatásunkra történő feliratkozáskor kiválasztott előfizetési típustól függ. Egyes esetekben a fizetési határidő eltérhet, például akkor, amikor a kifizetés a fizetési módon keresztül sikertelen, a vásárló megváltoztatja az előfizetési díjcsomagot, vagy ha az adott hónapban nincs olyan nap, amelyen a díjköteles előfizetési időszak megkezdődött. 

5.2. Fizetési módok. 

(i) előfizetés esetén: bankkártya szám megadásával, ismétlődő havi vagy éves terhelés útján a Stripe szolgáltatón keresztül.

A be nem szedett összeg teljesítéséért továbbra is a Vásárló a felelős. Ha a határidő lejárata, fedezethiány, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést nem sikerült rendezni, és a Vásárló nem mondja le az előfizetését, akkor felfüggeszthetjük a szolgáltatáshoz való hozzáférést mindaddig, amíg a díjat sikeresen rá nem terheljük a Vásárlóra egy fizetési módon. Egyes fizetési módok esetén a kibocsátó külföldi tranzakciós díjakat, vagy egyéb, a fizetés lebonyolításához kapcsolódó díjakat számíthat fel. A helyi adóterhek az alkalmazott fizetési módtól függően eltérőek lehetnek. A részletekről a fizetési módot nyújtó szolgáltató tud tájékoztatást adni.

5.3. Az előfizetés lemondása. Az előfizetés bármikor lemondható, mely esetben a szolgáltatás a számlázási időszak végéig továbbra is elérhető marad. A befizetett díjak nem visszatéríthetők. Az előfizetés lemondása a hello@palfieva.hu e-mail címre írt levéllel történik. Az előfizetés lemondása esetén a fiók az aktuális számlázási időszak végén automatikusan lezárul. 


5.4. A díjak és előfizetési díjcsomagok módosítása. Időről időre megváltoztathatjuk az előfizetési díjcsomagok és szolgáltatásaink árát; mindazonáltal az előfizetési díjcsomagokban vagy az árakban bekövetkezett változtatások csak 30 nappal azután lépnek életbe, hogy azokról neked értesítést küldünk. Ha nem kívánod elfogadni az árváltozást vagy az előfizetési csomag módosítását, a változás hatálybalépése előtt lemondhatod az előfizetésed.

VI. Egyéb rendelkezések

6.1. A Pálfi Éva B2W Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel lép érvénybe.

6.2. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem rendezhető a jogvita, a szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7. Fizetési szolgáltató:  

Stripe Inc.
web: https://stripe.com
e-mail:support@stripe.com
Headquarters
185 Berry Street
Suite 550
San Francisco, CA 94107
Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok: https://stripe.com/en-hu/privacy

A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé:

MasterCard
VISA
American Express
Apple Pay
Google Pay

A fizetőoldal adattartalmáról a Pálfi Éva B2W Kft. nem értesül, azokat csak a Stripe érheti el. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. A Pálfi Éva B2W Kft. semmilyen módon nem tárol és őriz meg bankkártya adatokat. Az adatok tárolása a Stripe rendszerében valósul meg.