Üdvözlünk webáruházunkban, köszönjük, hogy a B2W tudásanyagaiból, vagy szolgáltatásaiból szeretnél vásárolni!
Kérjük figyelmesen olvasd el vásárlás előtt az alábbi tudnivalókat!

 

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére
4. Szállítási feltételek
5. Fizetési feltételek
6. Áru átvétele, garancia
7. Adatvédelem, adatbiztonság
8. Kiegészítések

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

A.) A Szolgáltató adatai:
Pálfi Éva B2W Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
Cím: H-1136 Budapest, Tátra utca 5/A. Magyarország
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-176208/27
Nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adóigazgatósági azonosítószám: 12986565-2-42
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74077/2014, NAIH-74078/2014, NAIH-74079/2014
Felnőttképzési engedélyek: B/2022/000137. E/2023/000022
Bankszámlaszám: 10404900-49019418-00000000 K&H
Telefon: (20) 388-5400
E-mail: hello@b2w.hu
B.) A Vásárló: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró minden olyan 16 év feletti természetes személy, aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató webáruházában regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató webáruházát használja.
C.) Termék/Áru: minden a weboldalon aktuálisan elérhető személyes és online tanácsadás, fizikális termék és digitális elemeket tartalmazó áru, könyv, rendezvény, tréning, videó és hanganyag a Szolgáltató szolgáltatásának tárgyát képezik. Kivételt ezalól a B2W Club előfizetése képez, melynek ÁSZF tájékoztatója itt elérhető > Digitális elemeket tartalmazó áru fogalma: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit. (továbbiakban Termék)
D.) A Fuvarozó: Termékszállítás esetén ügyfeleinket a GLS Hungary Kft. segítségével szolgáljuk ki.
E.) Szállítási módok: előre utalással, vagy bankkártyás fizetéssel, futárszolgálattal

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató webáruházának igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve webáruházi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.
C.) A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen a webáruházon és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

A.) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.
B.) Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató webáruházával kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató webáruházával kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
C.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
D.) A Szerződés a Szolgáltató webáruházában a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató webáruházában való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelem gomb megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát. A megrendelés írásos szerződésnek minősül. A szerződést a a Szolgáltató rendszere elektronikusan iktatja, ahhoz a Vásárló és a Szolgáltató ügyfélszolgálata is utólag hozzáfér. A szerződés magyar nyelven íródik. A rendelés leadásáról a Szolgáltató rendszere a Vásárlót e-mailben tájékoztatja, hogy a rendelés beérkezett. Ezt követően a Szolgáltató küld egy második visszaigazoló e-mailt a Vásárlónak, melyben Szolgáltató rögzíti a megrendelés teljesíthetőségét. Amennyiben Szolgáltatónak a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdése lenne (pl. nincs a kért termék, nem tud szállítani az adott termékből, vagy a rendelt méretben, stb.) Szolgáltató a megadott elérhetőségeken megkeresi Vásárlót, hogy egyeztessenek a továbbiakról. Amennyiben Szolgáltató készlethiány, vagy egyéb okból nem tudja teljesíteni a Vásárló megrendelését, és a második visszaigazoló e-mailt követően sem sikerül rendelést módosítani, úgy Szolgáltató maximum 2 héten belül e-mailben értesíti Vásárlót a megrendelés megszüntetéséről, mely esetben Szolgáltató sem anyagi, sem más jellegű kártérítésre nem kötelezhető. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Vevőszolgálat” vagy “Elérhetőségek” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, e-mail cím, telefon). Szolgáltató garantálja azt, hogy minden esetben a Vásárló érdekeit tartja a legfontosabbnak, a rendeléseket gyorsan és precízen kezeli.
E.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
F.) A Szolgáltató webáruházában történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
G.) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein teheti meg.
H.) Visszaélés esetén, vagy ha a Vásárló nem teljesíti kötelességeit, a Szolgáltató bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és törölheti a Vásárló adatait.

4. Szállítási feltételek

A.) A Szolgáltató webáruházában megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak: A Vásárló a rendelését kérheti házhoz szállításra, ha a megrendelés megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A rendelés beérkezését követően a Szolgáltató a második visszaigazoló e-mailjében tájékoztatja a Vásárlót a rendelés teljesíthetőségéről, továbbá a rendelés várható szállítási idejéről. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket 5 munkanap alatt átadja a Fuvarozó cégnek, amennyiben az teljesíthető a fentiek szerint. Amennyiben a Vásárlónak a szállítás ennél sürgősebb, úgy a Szolgáltató az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein érdeklődhet a rendelés gyorsabb átvételéről.
B.) Kiszállításra kért  termék küldemény: A Vásárlót a Szolgáltató a GLS Hungary Kft. segítségével szolgálja ki. Amennyiben a Fuvarozó cég az áru átadását nem tudja teljesíteni, értesítést hagy a Vásárló által megadott címen, illetve ismételten megpróbál kapcsolatot felvenni a címzettel. A küldeményt a Vásárló ezután az értesítésen megjelölt adatok alapján, az ott feltüntetett határidőn belül veheti át. Esetleges késedelmes, vagy téves szállításokért a Pálfi Éva B2W Kft. nem vállal felelősséget!
C.) Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában: munkanapokon 08.00-17.00 óráig. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

5. Fizetési feltételek

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Szolgáltató webáruházában pontosan feltünteti a nettó és a bruttó árakat. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A Pálfi Éva B2W Kft. minden megrendelésről e-számlát állít ki. Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A vásárláskor megadott e-mail címére fogja megkapni a számlát, tehát a csomag nem fogja tartalmazni.
Termékrendelés esetén a szállítási díj egységesen minden esetben 1890 Ft. A csomagolási költségeket a Szolgáltató állja.

Kizárólag bankkártyás fizetéssel (Barion rendszerrel) vállaljuk a rendelések teljesítését: Amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mailben meggyőződött arról, hogy rendelése teljesíthető, akkor a rendelés értékét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Vásárló kifizetése maradéktalanul megérkezik, úgy a Vásárló megrendelését 5 munkanapon belül átadja a Fuvarozónak. Ebben az esetben a Vásárló a Fuvarozónak már nem fizet egyéb költségeket.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6. Áru átvétele, garancia

Vásárló köteles a megrendelt, minőségileg kifogástalan termékeket átvenni, és az áru, valamint a szállítási költségek értékét megtéríteni. Az akciós termékeket Szolgáltató csak az aktuális készlet erejéig tudja biztosítani. Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni.

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Vásárlót 20.000,-Ft feletti kosárérték felett ingyen szállítás illeti meg. Amennyiben vásárló rendeléstől csak részben áll el, tehát a végső kosárérték nem éri el a 20.000,-Ft-ot, úgy az ingyenes szállítás már nem illeti meg a Vásárlót. A Kormányrendelet 5. § c) pontja értelmében a felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó, illetve már teljesített szolgáltatás (konzultáció, workshop, tanfolyam). A Vásárló nem gyakorolhatja elállási/felmondási szándékát, ha a megrendelt szolgáltatás maradéktalanul teljesült, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést; valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a elállási, felmondási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére. A jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.

Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus módon küldött levél útján) az alábbi címre: Pálfi Éva B2W Kft. 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. Telefon: 06-20/3885400 (Hétfőn, Szerdán és Pénteken 10:00-16:00 órakor) E-mail cím: hello@b2w.hu Ebből a célból Vásárló felhasználhatja rendelésének állapotváltoztatásakor küldött elállási/felmondási nyilatkozat mintát, melyet Szolgáltató küldött neki. Amennyiben a Vásárló a második visszaigazoló e-mailt követően, indokolatlanul, 20 nap elteltével sem kapja meg megrendelését, elvárt, hogy ezt jelezze a Szolgáltatónak. Szolgáltató köteles a küldeményazonosító alapján a lehető leghamarabb tájékozódni a Fuvarozónál. A Szolgáltató és a Fuvarozó hibájából történt késedelmes teljesítés következtében a Vásárló kártérítésre nem jogosult.
Szolgáltató biztosítja, hogy a beszerzett árukosár a rendelésnek megfeleljen. Prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben és a termékoldalon szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek. Workshop, tréning, rendezvény esetén a lemondási feltételek: a meghirdetett rendezvény kezdési időpontja előtt 30 nappal ingyenes, 29-21 nap között 50%, 20 napon belüli lemondás esetén 100% a kötbér. Jelen ÁSZF elfogadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.
Amennyiben Vásárló elállási jogával rendezvények esetén a rendezvény meghirdetett időpontját megelőző 14 napban él, ill. amennyiben a rendezvényen nem jelenik meg, úgy Vásárló a megfizetett rendezvény árának megfelelő összegű kötbért köteles Szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a Vásárló által már előzetesen befizetett rendezvény díját elveszíti. Ez a szabály akkor is érvényes, amennyiben az eredetileg leadott megrendelése a rendezvény előtti 14 napban történik. Így azzal vállalja azt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban elállási / felmondási joga nincs.

Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja Szolgáltató számára a Vásárló teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a rendezvényen), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével Szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti bevételkiesést). Vásárló rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

Szolgáltató a gyártási hibákért felelősséget vállal, ebben az esetben a hibás terméket az átvételtől számított 8 munkanapon belül köteles kicserélni, vagy a rendelési értéknek megfelelő értékben cserét biztosítani. Vásárló vállalja, hogy a kifogásolt terméket egyszerű csomagként küldi vissza Szolgáltatónak, és nem utánvéttel, mert az Szolgáltató nem köteles átvenni. A postai úton történő cserével kapcsolatban felmerülő esetleges szállítási költségek a Vásárlót terhelik. Kisebb csomagolási sérülések miatt, amikor a megrendelt termék nem sérült, a Vásárló nem utasíthatja vissza az árut. Amennyiben maga a termék sérül meg a szállítás során, azt Szolgáltató köteles díjmentesen kicserélni. Az árucikk cseréje csak a mellékelt eredeti számla megléte esetén lehetséges. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, Szolgáltató nem köteles sem visszavásárolni sem pedig cserélni a terméket. Vásárló vállalja, hogy bármilyen észrevétel esetén a Szolgáltató által küldött e-mailben szereplő megrendelési sorszámra hivatkozik.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat: a Vásárló neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, szállítási címe, elérhetőségi telefonszáma, számlázási cím. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. Amennyiben vásárló fényképet, videót, vagy egyéb más vizuális anyagot küld Szolgáltató részére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy azokat Szolgáltató saját oldalain, reklámanyagaiban és hirdetéseiben felhasználhassa. A Vásárló adatszolgáltatása önkéntes.
A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Pálfi Éva B2W Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.
B.) A Vásárló nevével és jelszavával férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott elérhetőségein keresztül törölheti.
C.) A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a jelszó jogosulatlan használatáért nem felel.

8. Kiegészítések

Vásárlónak és Szolgáltatónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, mely közöttük a jelen távszerződés teljesítésével kapcsolatban merül fel .

Tájékoztató a Békéltető Testületekhez fordulás lehetőségéről

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A www.b2w.hu weboldal kizárólagos tulajdonosa a Pálfi Éva B2W Kft.  Minden megjelenés szerzői jogi védelem alatt áll, a weboldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. A képi anyagoknak, szövegeknek a Pálfi Éva B2W Kft. beleegyezése nélküli felhasználása jogi következményekkel jár.
Minden jog fenntartva © Pálfi Éva – A www.b2w.hu oldalon, valamint a Pálfi Éva B2W & Stílusakadémia Facebook (https://www.facebook.com/b2w.hu ) oldalán található képek, könyvek, termékek, szolgáltatások valamint a B2W elnevezés Pálfi Éva jogtulajdonos szerzői tulajdonát képezik. (továbbiakban: szerző). Felhasználásuk, másolásuk kizárólag a szerző előzetesen bekért írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével, a szerző egyidejű feltüntetésével lehetséges. A forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történő jogellenes felhasználás, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető szövegek, könyvcímek, rendezvény elnevezések, grafikai megjelenések ill. más azokra utaló bármilyen egyéb megjelenésekkel való üzletszerű haszonszerzés, illetve a B2W marketing női célpiacra – marketing nőknek tematikájú ötletek saját eredetű ötletként való népszerűsítése esetén a jogellenes használatért a szerzőt az alábbi kötbér illeti: bruttó 79.900 Ft / nap / termékenként / szolgáltatásonként vagy más olyan fizikai egységenként, melyen a tiltott jelölések találhatóak. A honlap látogatója az oldalon történő böngészéssel tudomásul veszi ezen érvényes kötbérkikötést. Tájékoztatjuk, hogy kötbér nem túlzó, hiszen Pálfi Éva termékeinek eladásából befolyó bevétel alapján került mint elmaradt haszon kiszámításra. A nem túlzó kötbért vita esetén a bíróság sem módosíthatja. A www.b2w.hu oldalon elhelyezett szövegek engedély nélküli (nem magáncélú, azaz nem otthoni olvasásra történő) felhasználása díjköteles. A jogtalan felhasználás díja bruttó 69.900 Ft szavanként, naponta, melybe a pontatlan idézés is beletartozik. Ezen felül a szerzői jogok durva megsértése esetén is perelhető a jogsértő elkövető. A fenti szabályok betartását piackutatás formájában munkatársaink heti rendszerességgel ellenőrzik, a bizonyításra vitában a jogsértés napján felvett közjegyzői ténytanúsítást alkalmazzuk, amely közokirat.